นักเขียน Far Cry 5 คอนเฟิร์มสร้าง BioShock 4

ในที่สุด Developer Cloud Chamber ก็พบผู้เขียน BioShock 4 แล้ว และเป็นคนเดียวกันกับที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องราวของ Far Cry 5 นักเขียนFar Cry 5 คอนเฟิร์มว่าเธอจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องราวของBioShock 4 ภาคต่อของ แฟรนไชส์ ​​BioShock กำลังพัฒนาโดย Cloud Chamber และจะเผยแพร่โดย...