Ticked Off บนไร่องุ่นของ Martha

ลืมการถูข้อศอกกับคนรวยและคนดังไปได้เลย คุณมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคลายม์บนเกาะ “คุณเห็นเหาบนคนอื่น แต่ไม่เห็นเห็บบนตัวคุณเอง” Gaius Petronius Arbiter, 27-66 CE, นักเขียนแนวเสียดสีชาวโรมัน ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยภรรยาของฉันประกาศอย่างร่าเริง: “ฉันจองที่พัก 10 วันในไร่องุ่นแล้ว” ตัว “the” บอกให้ผู้ที่รู้ว่าสถานที่นี้คือ Martha’s Vineyard ซึ่งเป็นเกาะนอกชายฝั่งของ Cape Cod...